Rent vatten. Rent samvete.

Myndigheternas krav på vad som får släppas ut i avloppet ökar och på många håll i Sverige måste skurvatten lämnas för destruktion till avfallsanläggningar. Det kan bli en kännbar overheadkostnad. Om man inte använder vårt vattenreningssystem.

Systemet är speciellt utvecklat för användare med behov av rening av golvskurvatten men kan också användas för att filtrera vatten från däcktvättsmaskiner. Det renade vattnet kan sedan återanvändas eller släppas ut till avlopp efter flerstegsrening (beroende på skurvattnets innehåll och myndighetskrav).

Maskinen är mobil, lätt att flytta och utrustad med sug. Beprövad miljövänlig teknik används och den är luktfri tack vare att systemet är slutet.

Systemet kan användas till följande:

  • Återanvändning av vatten
  • Rening före utsläpp
  • Renspolning av skurmaskinen

Kundgrupper/användningsområde

  • Lager
  • Verkstäder
  • Däcktvätt anläggningar
  • Tryckerier
  • Industrier
  • Stormarknader

Välkommen att kontakta oss för mer information!